Board of Directors

SHRI ARUN HARIBHAU PANDAO
SHRI ARUN HARIBHAU PANDAO
CHAIRMAN
SHRI JAGANNATH SUPADAJI DANGE
SHRI JAGANNATH SUPADAJI DANGE
VICE-CHAIRMAN
SHRI GANESH SURAJMAL NATHANI
SHRI GANESH SURAJMAL NATHANI
MANAGING DIRECTOR
SHRI VITTHALDAS GANGADASJI DAGA
SHRI VITTHALDAS GANGADASJI DAGA
DIRECTOR
SHRI PARLHAD HARIBHAU BHARAMBE
SHRI PARLHAD HARIBHAU BHARAMBE
DIRECTOR
SHRI SATRAM MADHAVLALJI HARGUNANI
SHRI SATRAM MADHAVLALJI HARGUNANI
DIRECTOR
SHRI CHAMPALAL RADHAKISANJI ZANWAR
SHRI CHAMPALAL RADHAKISANJI ZANWAR
DIRECTOR
SHRI BHARATKUMAR MOHANLALJI BHUTADA
SHRI BHARATKUMAR MOHANLALJI BHUTADA
DIRECTOR
SHRI SAHEBRAO SONAJI      JAWRE
SHRI SAHEBRAO SONAJI JAWRE
DIRECTOR
SAU ASHADEVI PRAKASH KHANDELWAL
SAU ASHADEVI PRAKASH KHANDELWAL
DIRECTOR
SHRI ANUP PRABHAKAR KOLTE
SHRI ANUP PRABHAKAR KOLTE
DIRECTOR
SAU SUMANDAVI RAKESH MIHANI
SAU SUMANDAVI RAKESH MIHANI
DIRECTOR
DR. SHRI. PRASHANT MAHADEO BORSE
Dr. SHRI. PRASHANT MAHADEO BORSE
DIRECTOR
SHRI SANJAY EKNATH GHATE
SHRI SANJAY EKNATH GHATE
DIRECTOR
SHRI GHANSHYAM AAIDANJI CHANDAK
SHRI GHANSHYAM AAIDANJI CHANDAK
EXPERT DIRECTOR
SHRI VINOD VISHWANATH GHATE
SHRI VINOD VISHWANATH GHATE
EMPLOYEES REPRESENTATIVE
SHRI RAJENDRAPRASAD RAMKEWAL PANDE
SHRI RAJENDRAPRASAD RAMKEWAL PANDE
CHIEF EXECUTIVE OFFICER