Board of Directors

SHRI ARUN HARIBHAU PANDAO
SHRI ARUN HARIBHAU PANDAO
CHAIRMAN
SHRI JAGANNATH SUPADAJI DANGE
SHRI JAGANNATH SUPADAJI DANGE
VICE-CHAIRMAN
SHRI GANESHJI SURAJMALJI NATHANI
SHRI GANESHJI SURAJMALJI NATHANI
MANAGING DIRECTOR
SHRI VITTHALDAS GANGADASJI DAGA
SHRI VITTHALDAS GANGADASJI DAGA
DIRECTOR
SHRI PARLHAD HARIBHAU BHARMBE
SHRI PARLHAD HARIBHAU BHARMBE
DIRECTOR
SHRI SATRAM MADHAVLALJI HARGUNANI
SHRI SATRAM MADHAVLALJI HARGUNANI
DIRECTOR
SHRI CHAMPALAL RADHAKISANJI ZANWAR
SHRI CHAMPALAL RADHAKISANJI ZANWAR
DIRECTOR
SHRI BHARATKUMAR MOHANLALJI BHUTADA
SHRI BHARATKUMAR MOHANLALJI BHUTADA
DIRECTOR
SHRI SAHEBRAO SONAJI JAWRE
SHRI SAHEBRAO SONAJI JAWRE
DIRECTOR
SAU ASHADEVI PRAKASH KHANDELWAL
SAU ASHADEVI PRAKASH KHANDELWAL
DIRECTOR
SHRI ANUP PRABHAKAR KOLTE
SHRI ANUP PRABHAKAR KOLTE
DIRECTOR
SAU SUMANDAVI RAKESH MIHANI
SAU SUMANDAVI RAKESH MIHANI
DIRECTOR
SHRI. DR. PRASHANT MAHADEO BORSE
SHRI. Dr. PRASHANT MAHADEO BORSE
DIRECTOR
SHRI SANJAY EKNATH GHATE
SHRI SANJAY EKNATH GHATE
DIRECTOR
SHRI GHANSHYAMJI AAIDANJI CHANDAK
SHRI GHANSHYAMJI AAIDANJI CHANDAK
EXPERT DIRECTOR
SHRI GAJANAN SHRIKISHAN SHARMA
SHRI GAJANAN SHRIKISHAN SHARMA
EMPLOYEES REPRESENTATIVE
SHRI SURESH PARLHAD RANE
SHRI SURESH PARLHAD RANE
CHIEF EXECUTIVE OFFICER